Visitor Online Registration
ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN17-19 October 2018, Saigon Exhibition and Convention Center, 799 Nguyen Van Linh, P.Tan Phu, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
17-19 Tháng 10 năm 2018, Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Please choose one of the following options to continue with the registration process.
Vui lòng chỉ chọn một trong những phương thức đăng ký tham quan bên dưới để tiếp tục thủ tục đăng ký
Individual Register
Đăng ký cá nhân

Individual registration is for those persons who are registering THEMSELVES
Hình thức dành cho khách tự đăng ký

  Group Register
Đăng ký theo nhóm

A group registration includes minimum 5 persons
Đăng ký tham quan theo nhóm tối thiểu 5 người

 

Sponsored by:

The system best viewed with IE 10.0 or Firefox 3.0 or later browsers.