ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN
Visitor Online Registration
16-18 Tháng 10 năm 2019, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc tế TP. Cần Thơ (EFC), 108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Việt Nam
16 - 18 October 2019, Can Tho International Exhibition Fair Center (EFC), 108A Le Loi, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam

Vui lòng chỉ chọn một trong những phương thức đăng ký tham quan bên dưới để tiếp tục thủ tục đăng ký
Please choose one of the following options to continue with the registration process.
Đăng ký cá nhân
Individual Register

Hình thức dành cho khách tự đăng ký
Individual registration is for those persons who are registering THEMSELVES

  Đăng ký theo nhóm
Group Register

Đăng ký tham quan theo nhóm tối thiểu 2 người
A group registration includes minimum 2 persons

 

The system best viewed with IE 10.0 or Firefox 3.0 or later browsers.